b'Nhm Canh Gc Khu Ph Tng Cng Sc Mnh Cng ng v Phng Chng Ti PhmCnhiu ngi trong chng ta ch tr chuyn vi hng xm khi nhnKHI NG NHM CANH BI MICHIKO WILSON, NHN VIN DCH V CNG NG, S CNH ST BURIENGC KHU PHth hoc thnh thong vy tay cho qua hng ro. Tuy nhin, khi hng1.Hy hikin hng xm xm bit r v nhau vmt ti ngi nh v gia nh ca nhau th sca qu v nu h mun v trm t nhp vo khu dn c c th gim xung ng k. bt u canh gc khu ph. D qu v sng trong nh ring hay cn h th chng trnh Canh Gc Khu PhNu c, hy ln k hoch vn gip phng chng ti phm v xy dng cng ng. Cc nhm canh gc tcho bui gp mt ban u chc v m rng nhng g m c th qu vlm theo cch khng chnh thc. mi ngi c th tm hiu v cc k nng phng im mu chty l bit r nhng ngi hng xm ca qu v. Nhm Canhchng ti phm.Gc Khu Ph c khuyn khch gp mt t nht mt ln trong nm. 2.Lin h vi S Cnh St S Cnh St Burien s cung cp thng tin cho cc thnh vin trong nhmBurien timichiko.wilson@canh phng khu ph v tnh hnh an ninh nhv kho st an ninh nhminkingcounty.govhoc gi ph, trongs dng cc phng php trong chng trnh Phng Chng Tin s (206) 263-2573 Phm thng qua Thit K Mi Trng (Crime Prevention through Environmentalhn lch gp nhm canh Design, CPTED). Ngoi ra, qu v cng c th tham gia m Hp Mt Gia Cnhgc khu ph. Nhn Vin St v C Dn, y l mt s kin hng nm gn kt cc thnh vin trong cngDch V Cng ng s n ng, c quan thc thi php lut, nhm cng dn, doanh nghip, t chc khucng ng ca qu vdn c v quan chc a phng vo ngy Th Ba u tin ca thng Tm. gp qu v.An Ton Cng Cng l N Lc Chung dn nhm gp phn to ra mt mi trng an ton. Tham gia nhm canh gc khu ph, tham gia hc vin cnh st cng ng, lm BI CNH ST TRNG THNH PH BURIEN, THEODORE TED BOE tnh nguyn vin ti Ta n Cng ng Phng Chng Ti Phm:An ton cng cng l n lc ca tp th v miBurien hoc tham gia lp phng chng ti ngi u ng vai tr quan trng, trongbao gm cc thnh vin cngphm l tt c nhng phng ntham gia xy dng Burien.ng, trng hc, doanh nghip v i tc thc thi php lut. Chng ta sS Cnh St Burien l mt phn ca cng nhau xy dng mt cng ng an ton v lnh mnh. i Burien, v vy mi ngi nn c bi vit ny. Khng quan trng l chng M t trong ba mc tiu chnh caxuyn gp rc ricc bui tic xungta ang i mt vi vnno khi l mt S Cnh St Burien l phngquanh trn thi u. Thay v thng tay trnthnh phchng ta s tm ra gii php chng ti phm. Trong khi mcp cc bui tic, ngcng tc vi chu hiu khi tt c mi ngi cng n lc!tiuc v nh ly cnh st lm trungquan ph trch Cng Vin, Gii Tr v tm th trn thc t, chng ti ku gi cngDch V Vn Ha, Hc Khu Highline, CNH ST TRNG THNH PH BURIEN, ng tr thnh trong cch tip cn hp tcph huynh v thanh thiu ninto raTHEODORE TED BOEhng ti vic m bo an ton cng cng.mt Gii u BngMadden trc khi Mt mnh lc lng cnh st s khng baodin ra trn thi u, saul xem trngi t c hiu qu trong cng tc gimthi u trong mi trng an ton v ngp thiu t l ti phm bng s chung tay catrn pizza.c cng ng vo hot ng phng chngy khng phi l mttng mi, m ti phm, trnh bo kp thi v tm ral iu m cnh stnhn ra k t khi bt hng x l hnh vi phm ti. u kim sot hoc bo v s kin hay khu Mt v d in hnh p dng nguyn tcvc cng cng c s hin din ca cnh st. nyxy ra ti Siu Cp Bng Bu Dc200 nm trc, Sir Robert Peelnhn xt: M (Super Bowl) vo nm ngoi. S quanCnh st l nhn dn v nhn dn l cnh Isaac Arand, Nhn Vin An Ninh Hcst. ng khng ku gi ngi dn thc ng ti Trng Trung Hc Highline, hin hnh ng ca cnh st m ng ku tha nhn rng thanh thiu nin thnggi ngi dn thc hin trch nhim cng SPRING 2020| 35'