b'nm. y Ban ny ch o cc d n ciLut Mi Quy nh Cc Sn Phm Phc V n to v ti thit trng hc. Cc y ban c lp raa rakin v chngUng C Th Phn Hy Thnh PhnS Gip trnh ging dy mi khi xt thy cn thit.Gim Thiu Lng Rc Thi v Bo V Mi TrngMt trong nhng c quan c scKt ngy 1 thng Mt nmSau y l nm iu qu v cn bit vnh hng nht l y Ban Hnh ng ca Gia nh (Family Action Commit- 2021, lut mi s c hiu lclut mi.tee, FAC) do Gim c Hc Khu lpv hn ch vic s dng sn ra, gm c i din ph huynh n tphm phc v n ung bng1.Lut mi ny p dng cho doanh mi trng trong hc khu. FAC lmnha dng mt ln ti Burien.nghip, nh nh hng, ca hng tp vic trc tip vi gim c hc khuLut nyc thng qua nhm gimha v tim c ph, cng nh cc sna ting ni ca gia nh vo quthiu lng rc thi khng th phn hyphm phc v n ung m h cung cp trnh ra quyt nhcp hc khu.thnh phnv khng th ti ch ti cccho khch hng. Lut mi khng bt Cc thnh vin FAC i din cho sbi rc v mi trng ca chng ta.buc c dn phi mua cc sn phm c a dng ca cng ng trng High- C khong chng 8.8 triu tn rc thith phn hy thnh phncho mc line, bao gm c ph huynh ca hcnha gynhim sxung bin mich c nhn. sinh c nhu cu c bit, nhng nginm v con s ny d kin s tng ln gp2.Cc sn phm c th phn hy thnh c ngn ng th nht khng phi li vo nm 2025. Cc sn phm phc vphnphi lm t vt liu c th phn Ting Anh v nhng gia nh khng cn ung khng th phn hy thnh phn tch. Xem burienwa.gov/plasticsbit nh ca.s khng bao gi phn hy sinh hc c.thm thng tin v cc loi vt liu c Fred Swanson, mt thnh vin FACThay vo , chng s tch ra thnh cc htphp.cho bit, khi cc gia nh tham gia,nh hn ngm vo t hoc cxung3.Cc loi sn phm m lut mi hn trng hc s cng ly hc sinh lmbin, tgy ra mi e da nghim trngch bao gm: Hp ng bng xp trung tm hn, cng nh hiu r vn i sng ng vt. Ch c 9%nhapolystyren, hp ng lt nha, ly nha, xem xt cc nn vn ha khc nhauc sn xut cho n tn by gicdng c bng nha v bt k sn phm ca hc sinh. Tm hiu gio vin vti ch v t l rc thi ti ch hng nm tiphc v n ung no khc khng th nhn vin qun tr ca trng ni conHoa Kb chng limc khong chnphn hy thnh phn .qu v ang theo hc, chia s nim vuiphn trm trong thp k va qua. Chi ph v mi quan tm ca chng ti, tlin quan n vic s dng v x l cc sn4.Cc sn phm b loi tr khi lut ny cu hi - tt c nhng iu ny s gpphm phc v n ung khng th phn hybao gm: thc phm ng gi sn, khay phn lm cho h thng trng hc cathnh phns to ra gnh nng t ln hphc v, ti ng thc phm, mng chng ti tr nn vng mnh hn vthng x l cht thi rn v rc s lm tcbc thc phm trong sut v mng m bo rng nhng a tr s c thnghn cc ng thot nc ma c Thnhbc thc phm co rt, hp ng thc gt hi c thnh cng. Ph Burien bo dng. phm c hnh dng c bit nh trng y Ban Hnh ng ca Gia nh sv bnh nng, hp ng tht nng v bt u tm kim nhng thnh vinng ht.mi trong thng T ny. Vui lng truy5.Doanh nghip c th yu cu min tr cp highlineschools.org/FACtmmt nm i vi mt sn phm phc v hiu thm. n ung c th nu doanh nghip c th chng minh c rng vic ngng s dng mt sn phm b hn ch s dn n kh khn khng ng c.QU V C PHI L DOANH NGHIP TI BURIEN KHNG? V QU V C CN H TRSN SNG N NHN LUT MI KHNG? Thnh Ph Burien s hu i ng nhn lc sn lng h tr doanh nghip chun b sn sng khi lut mi c hiu lc vo ngy 1 thng Mt nm 2021. Thnh Ph s t chc ngy hi thng tin v cc c hi gio dc khc trong nm 2020. Vui lng lin h ti a ch communications@burienwa.govnhn bn danh schc thng bo v nhng s kin ny. SPRING 2020| 33'