b'CH DOANH NGHIP HY CH !DCH V CP GIY PHP KINH DOANH TRC TUYN MI S BT U I VO HOT NG T NGY 21 THNG NM NM 2020K t ngy 21 thng Nm nm 2020, qu v c th np h s ng k v gia hn giy php kinh doanh ti Burien, cng nh cc loi giy php khc ca tiu bang cng mt lc v ti cng mt ch! H thng mi ny s cho php qu v np h s ng k hoc gia hn trc tuyn, tgip tit kim thi gian v chi ph ghi s ca qu v. Vo u thng Su nm 2020, Dch V Cp Php Kinh Doanh ca S Thu V Tiu Bang Washington s gi cho qu v th gia hn giy php, km theo hng dn cch gia hn giy php kinh doanh ca qu v ti Thnh Ph Burien. bit thm thng tin chi tit, bao gm c thng tin v cc khon ph m qu v cn phi np v hn cht np h s c th, vui lng truy cp burienwa.gov/businesslicense.Ngy 1 Thng T l NgyCC IU TRA DN S HOA K S BO V QUYN RING T CA iu Tra Dn S TI NH TH NO?Theo quy nh ca php lut, TNH TT C MI NGI DN! Cc iu Tra Dn S Hoa K phi bo v mi thng tin c nhn m NHNG NGI XY DNG HIN PHP HOA Kln k hoch traohthu thp c v bo mt quyn cho ngi dn trong chnh quyn mi ca h. K hoch ny bao gm victhng tinnghim ngt. Cc thng k mi ngi dn ang sinh sng ti quc gia va mi thnh lp v s dngiu Tra Dn S ch c th s dng s liu thng k quyt nh s ngi nm quyn i din trong Quc Hicu tr li ca qu vto ra s Hoa K. liu thng k. Trn thc t, mi C mi nm mt ln k t nm 1790, chnh ph lin bang li thc hin cucnhn vin ca Cc iu Tra Dn iu tra dn sthng k tt c ngi dn ang sinh sng ti Hoa K. Vo ngy 1S u tuyn th rng h s bo thng T, Cc iu Tra Dn S Hoa K s bt u thc hin cuc iu tra dn sv thng tin c nhn ca qu v. nm 2020. Cc iu Tra Dn S s thu thp thng tin v vic c bao nhiu ngiCu tr li ca qu v khng c ang sng trong mt h gia nh, qu v ang thu nh hay l ch s hu ngi nhs dng bi c quan thc thi php v nhiu th khc na. Thng tin ny s c s dngkhc ha bc tranh vlut, khng c chia s vi ch quc gia v cc cng ng ca chng ta.nh ca qu v, hoc xc nh kh S liu iu tra dn s khng ch c dngquyt nh s ngi nm quynnng hiiu kin nhn tr cp ca chnh ph. Ngay c a ch ca i din trong Quc Hi. Ngoi ra, s liu ny cng c dngxc nh xemqu v cng c bo mt. c bao nhiu tin thu ca lin bang chy ngc vo Burien di hnh thc phcTheo lut nh, cu tr li ca li y t nh Medicaid, ti tr cho cc ba n tra ti trng, tr cp PELL cho sinhqu v trong cuc iu tra dn s vin theo hc i hc v ti tr cho giao thng nhm duy tr v nng cp ngkhng c dngchng li ph v c s h tng ti a phng. S liu iu tra dn s cng gip chnhqu v hoc mi c quan chnh ph quyn, cc t chc phi li nhun ti a phng, trng hc v doanh nghip hiuhay ta n theo bt k cch no - r hn v cng ng ca chng ta. khng c s dng bi Cc iu iu quan trng l tt c mi ngi dn u c tnh n. S liu thng kTra Lin Bang (Federal Bureau of thp hn con s thc t c ngha l hng triula ca chnh ph lin bang sInvestigation, FBI), C Quan Tnh khng quay li Burien. iu ny c ngha l qu v v cng ng s t nhn thyBo Trung ng (Central Intelli-nhng ngi phc v qu v. iu ny cng c ngha l tiu bang s c t ting nigence Agency, CIA), S An Ninh hn trong Quc Hi. Ni a Hoa K (Department of V vy, khi qu v nhn c th t Cc iu Tra Dn S Hoa K gi qua buHomeland Security, DHS), v C in, hy m bo rng qu v s phn hi. Qu v c th hon thnh mi cu hiQuan Thc Thi Di Tr v Hi Quan trc tuyn qua th hoc qua in thoi. Qu v v gia nh qu v rt quan trng! (U.S. Immigration and Customs Tm hiu thm ti burienwa.gov/census2020 hoc gi n s (206) 241-4647. Enforcement, ICE).SPRING 2020| 31'