b'Kt NiTham GiaTc ngCCH THAM GIA VO CHNH QUYN A PHNG NI QU V C NGC NHIU CCHTHAM GIA VO CHNH QUYNTh Chnh theo s (206) 241-4647 hoc bo co trc tuyn vnTHNH PH NI QU V C NG. Nu qu v mun tc ngti burienwa.gov/report. Qu v cng c th lin h trc tip vi cc n qu trnh lp php, cch tt nht l lin h vi cc y vin hic quan ph trch bng cch gi n Ta Th Chnh Burien hoc gi ngto c sc nh hng n qu trnh hoch nh chnhemail n c quan c th. Qu v c th tm a ch email ca cc c sch, trongbao gm cquan ti burienwa.gov/departments.cc quyt nh v ngn sch. KT NI VI S CNH ST V S CU HA BURIEN GP MT HI NG THNH PH C nhiu cchqu v tm hiu thm v tham gia cng s cnh 1.Email: council@burienwa.gov. Xin lurng mi th t traost v cu ha ti a phng, t Hc Vin Cnh St Cng ng i qua li vi Hi ng u tr thnh h s cng cng v sn chng nhn i Phn ng Khn Cp Cng ng. Nu qu v c Hi ng cng b trc tuyn. mun khu ph thit lp mi quan h chnh thc hn vi s cnh 2.Tham d cuc gp g v a rakin nhn xt cng khai. Nust, hy cn nhc thnh lp nhm canh gc khu ph hoc t chc hnh ng ng trc m ng pht biu khin qu v cms kin m Hp Mt gia Cnh St v C Dn (National Night thy lo lng th qu v c th a rakin nhn xt bng vnOut). Tm hiu thm ti burienwa.gov/publicsafety.bn bt c lc no.THAM D CUC HP CNG KHAI3.Xem cc cuc gp ca Hi ng Thnh Ph v y Ban QuyC nhiu cuc hp cng khai c t chc trong sut c nm Hoch trn Knh 21 (Comcast) hoc xem trc tuyn ti tho lun v cc d n v chng trnh c th. V d nhc burienwa.gov/tv. 4.C nhiu y vin hi ng sn sng tham gia bui gp mt giaonhiu cuc hp cng khai v hi tho c t chc vi mc ch lu hoc n gio hi ca qu v hoc tham d cc s kin dothng bo v K Hoch Trung TmTh Burien v cc chnh t chc khc t chc. Qu v c th gi email hoc gi cho ysch nhcho thuc thng qua trong nm 2019. vin hi ngkt ni (burienwa.gov/councilcontact) bt cTHEO DI CP NHT THNG TINlc no. Cp nht tin tc mi nht t Thnh Ph Burien, bao gm thng 5.Ngoi ra, Hi ng cng c y ban v ban c vn (xem trangbo v cc cuc hp cng khai v cc v tr trng trong ban c vn. x) gm nhng c dn ging nh qu v a ra li khuyn. HNgoi ra, qu v cng c th theo di chng ti trn Facebook, nghin cu, phn tch v tho lun v cc chnh dch vTwitter hoc Instagram. c Burien Magazine (Tp Ch Burien) v nhn sinh, ngh thut, cng vin v gii tr, s dng t, phtkim tra trang web (burienwa.gov) cng s gip qu v theo di cp trin kinh t v cc vnlin quan n sn bay. Tt c ccnht thng tin. C hai t bo tin tc a phng, B-Town Blog v cuc hp ban c vn u cng khai vi ngi dn. Westside Seattle, u cung cp thng tin v chnh quyn a phng.KT NI VI QUN C THNH PH V NHN VINng tin vo mi th qu v c c trn phng tin truyn THNH PH thng x hi. D phng tin truyn thng x him rng vic Qun c Thnh Ph Burien c th gii p cc cu hi hoc thctip cn thng tin theo cch tch cc nht th cng chnh phng mc ca qu v v hot ng ca Thnh Ph Burien. Qun c thnhtin ny cho php cc thng tin sai lch lan truyn nhanh chng. ph Burien ng nhim l Brian J. Wilson. Qu v c th lin h viHy kim tra ngun thng tin m qu vnghe, v khi cm thy qun c thnh ph ti: brianw@burienwa.gov.nghi ng, hy lin h vi nhn vin Thnh Phbit tin n c Nhn vin thnh ph qun l nhiu kha cnh khc nhau ca ccng hay khng. Nhn vin truyn thng ca chng ti c th dch v trong Thnh Ph. Nu qu v mun trnh bo mt vn gip gii p cc cu hi ca qu v. Vui lng gi email n a ch: nh v sn ln tng hocg trn ng, qu v c th gi n Tacommunications@burienwa.gov.30 |BURIEN MAGAZINE'